Aktualizujeme skladové zásoby, některé výrobky nemusí být aktuálně dostupné. Omlouváme se za komplikace.

Ochrana soukromí

Zásady ochrany osobních údajů

 

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle článku 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Stanislava Horáková, IČ: 88634680 se sídlem Novosady 1496, 769 01 Holešov. (dále jen: „správce“).

 2. Kontaktní údaje správce jsou:
   - adresa: Novosady 1496, 769 01 Holešov
   - e-mail: info@patchworkmanie.cz
   - telefon: +420 608 724 016
   
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, jež mu byly poskytnuty anebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 3. Správce využívá pro zvýšení kvality služeb, personalizaci nabídek a sběru anonymních dat pro analytické účely soubory cookie. Prohlížením webu souhlasíte s použitím níže uvedené technologie:
 • Funkční soubory cookies:  Jedná se o nezbytné soubory cookie, které jsou potřeba pro zajištění správného provozu a funkčnosti internetových stránek pro usnadnění přístupu i procházení internetových stránek uživatelem.
 • Analytické a marketingové cookies:  Pro použití ostatních souborů cookies je vyžadován souhlas. Soubory cookies spadající do této části jsou používány zejména pro anonymní dosledování návštěvnosti a chování uživatelů na našich internetových stránkách. Díky těmto souborům cookies můžeme analyzovat konkrétní zájem uživatele a vylepšovat tak naše služby.

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je následující:

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby

 1. Účelem zpracování osobních údajů je následující:

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nezbytné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno, adresa a kontakt). Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce řádně splnit
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit

 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu s článkem 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

 

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje po následující dobu:

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu; nejdéle však po dobu 10 let na základě uděleného souhlasu

 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby:

 • podílející se na dodání zboží či služeb anebo realizaci plateb na základě smlouvy (provozovatel e-shopu)
 • zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu
 • zajišťující marketingové služby (Surface Digital s.r.o.)

 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb či cloudových služeb.

 

VI. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte následující práva:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle článku 15 GDPR
 • právo na opravu osobních údajů dle článku 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle článku 18 GDPR
 • právo na výmaz osobních údajů dle článku 17 GDPR
 • právo vznést námitku proti zpracování dle článku 21 GDPR
 • právo na přenositelnost údajů dle článku 20 GDPR
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v článku III. těchto podmínek

 1. Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, pokud se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a v celém rozsahu je přijímáte.

 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a v celém rozsahu je přijímáte.

 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek zásady ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.